egils: (lapsene)
[personal profile] egils
 photo IMG_5870.jpg  photo IMG_5878.jpg  photo IMG_5820.jpg  photo IMG_5875.jpg
специально не для odnovremenno
    Просто немного фот с последнего турнира в Буртнйеки. Эстетики для.

 photo IMG_5834.jpg

 photo IMG_5843.jpg

 photo IMG_5829.jpg

 photo IMG_5782.jpg

 photo IMG_5820.jpg

 photo IMG_5809.jpg

   Финал.
 photo IMG_5871.jpg

   Будущий чемпион.
 photo IMG_5873.jpg

   На втором - его отец. (Меня они оставили третьим, звери этакие.)
 photo IMG_5875.jpg

   Пишем дипломы.
 photo IMG_5867.jpg

 photo IMG_5878.jpg

 photo IMG_5870.jpg

Profile

egils: (Default)
egils

June 2017

S M T W T F S
     123
45678910
11121314 151617
18192021222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 2017-06-25 02:03
Powered by Dreamwidth Studios